Zapisnik sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 10.11.2022.god. (četvrtak) na Kupresu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke Hotela Jezero.

Sjednici su prisustvovali:

 1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH
 2. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FbiH
 3. Albert Kokić,dipl.ing.šum. -Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD FBiH
 4. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH
 5. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 6. Marko Vrgoč, ing.prom.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH
 7. Marija Zadro, dipl.ing.šum.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH
 8. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD FBiH
 9. Davor Mioč,.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 10. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FbiH
 11. Ivan Jurić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Podružnice HŠD FbiH
 12. Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Skupštine HŠD FBiH
 13. Mario Antosović, šum.teh.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH

 

D n e v n i    r e d

 1. Izvješće o stručno-edukativnoj ekskurziji u Mađarsku.
 2. Informacija o Božićnim poklonima za 2022.godinu.
 3. Razno.

 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

1. Izvješće o stručno-edukativnoj ekskurziji u Mađarsku.

Predsjednik Petar Gelo je predstavio financijsko izvješće i kronologiju događanja stručno-edukativne ekskurzije u Mađarsku, te se zahvalio tvrtkama ŠGD Hercegbosanske Šume i ŠPD Šume Središnje Bosne na donacijama za ovu ekskurziju, u nadi da će se ova pozitivna suradnja nastaviti i u budućnosti.

Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

2. Informacija o Božićnim poklonima za 2022.godinu.

Nakon raznih prijedloga od strane sudionika sastanka zaključak je da predsjednik Petar Gelo ode na sastanak u Vitez u tvrtku GMS da vidi ponudu te tvrtke za ovogodišnje poklone. Također, predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić će prikupiti ponude od nekih tvrtki za šumarske lagane jakne, i predstaviti ih na sljedećem sastanku gdje će se konačno zaključiti koje poklone će HŠD FBiH ove godine kupiti svojim članovima.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

3. Razno.

Zbog smrti dosadašnjeg Predsjednika podružnice Šumarije Tomislavgrad i zamjenika člana Upravnog Odbora HŠD FBiH Ante Tomića, predsjednik Petar Gelo predlaže da njegovo mjesto preuzme Mario Antosović, šum.teh. iz Tomislavgrada.

Ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno.

Radni sastanak je završio u 13.00 h.

 

 sastanak-no-uo-hrvatsko-sumarsko-drustvo-10.11.2022.-1.jpg sastanak-no-uo-hrvatsko-sumarsko-drustvo-10.11.2022.-2.jpg

 

Tajnik HŠD FBiH

Marko Zorić, mag.nov.