Pozivamo Vas da nam se pridružite na međunarodnoj konferenciji „Forestry Kupres“ koja će se održati 19.-20.01.2023. godine u hotelskom kompleksu Adria ski na Kupresu (1.300 metara nad morem). 

 

Predviđene su važne sektorske teme, prilagođene tržišnom okruženju:

TEMATSKI BLOK I – Aktualna problematika drvne industrije i šumarstva u BiH

TEMATSKI BLOK II – Klimatske promjene i CO2, korištenje zemljišta i biomase

TEMATSKI BLOK III – Kako do znanja? Sve veća potreba za certificiranjem i inženjerskim djelovanjem

TEMATSKI BLOK IV – Zabrane izvoza sirovine, cijene u krizi i recesijsko tržište

TEMATSKI BLOK V – Specifičnosti šumarstva na kršu

 

GLAVNA PANEL RASPRAVA:

  • Utjecaj euroatlanskih integracija i nova ulogu šuma u razvoju BiH!

 

 

Ključni govornici:

-          ŠGD Hercegbosanske šume – Mario Mašić, direktor

-          Hrvatske šume d.o.o. – Nediljko Dujić, predsjednik Uprave

-          Grupacija šumarstva i drvne industrije pri P/GK FBIH – Vildan Hajić, predsjednik

-          Privredna/Gospodarska komora FBiH – dr.sc. Marko Šantić, predsjednik

-          Drvni klaster Hercegovina – Ernest Brajković, predsjednik

-          Crobiom - Hrvatska udruga za biomasu – Jozo Jović, predsjednik

-          Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije – Silvija Zec, predsjednica

-          Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – prof.dr.sc. Ahmed Lojo, dekan – prof.dr.sc. Mersudin Avdibegović

-          Hercegovačko-neretvanska županija – Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

-          Općina Kupres – Zdravko Mioč, načelnik

-          Hercegbosanska županija – Ivan Vukadin, predsjednik Vlade

 

PROGRAM

(hotel Adria ski Kupres - www.adriaski.net)

Četvrtak 19.01.

Petak 20.01.

 

- 12.00-13.30 - ručak / registracija

- 14.00-14.40 - otvaranje, pozdravni govori

- 14.40- 18.00 program (3 tematska bloka)

- 19.30 večera

 

- 08.30-10.30 studijska posjeta (šuma na Kupreškim vratima)

- 10.30-13.00 nastavak programa (2 tematska bloka)

- 13.00-14.00 ručak

- 14.00 polazak s Kupresa

 

 

Nova europska perspektiva BiH otvara puno mogućnosti po pitanju povlačenja sredstava i izrade projekata financiranih od strane EU-a, čime šumarska i drvoprerađivačka poduzeća mogu postati prepoznatljivi lideri sveukupnog poslovanja u BiH, čime se naglašavaju njihovi kapaciteti i znanja, kao i ugled šumarstva i šumarskih stručnjaka na razini BiH.

 

Organizatori konferencije su Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster.

 

Molimo vas da vaše prijave i interes za sudjelovanjem uputite na info@drvniklaster.hr i marijan.lozancic@hbsume.ba, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu registraciju.

 

Detaljne informacije možete pronaći u programu Konferencije:

 

 

konferencija-kupres2023-letak.jpg