U utorak, 06.02.2023. u Direkciji ŠGD-a "Hercegbosaske šume" d.o.o. Kupres nakon uspješno provedenih procedura i provjera potpisan je ugovor između generalnog direktora ŠGD-a "Hercegbosanskih šuma" d.o.o. Kupres Nikole Perkovića i gosp. Jaan Seppinga, osnivača i direktora Ecobase projekta.

ecobase-ugovor-6.2.2024.-3.jpg

Ecobase projekt je trenutno najveći europski projekt pošumljavanja u kontekstu ugljičnih kredita. Potpisivanjem spomenutog ugovora, Bosna i Hercegovina je postala dvadeseta zemlja u Europi čiji se projekti nalaze u sklopu Ecobasea, kada su u pitanju projekti pošumljavanja. 

Prije svečanog potpisivanja ugovora, gosp. Jaan Sepping je održao prezentaciju o projektu za sve prisutne.

 

projekt-ecobase-ugovor-6.2.2024.-1.jpg

 

Proces je trajao proteklih 5 mjeseci, u kojem su vršene provjere i procedure (pravne, tehničke, ekološke i ekonomske). Nakon uspješne implementacije potpisan je ugovor te su, svi projekti pošumljavanja počevši od 2023. godine podložni za certificirane ugljične kredite.

Dobivanjem ugljičnih kredita otvara se realna mogućnost za novu, alternativnu vrstu prihoda koji će već u prvim godina biti jako značajan, a u narednom razdoblju sve veći i veći.

Uz projekte pošumljavanja, ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres će razvijati i IMPROVE FOREST MANAGEMENT, vrstu projekata gdje se dokazima o unaprjeđenjem gospodarenja šumama, u našem slučaju izdanačkim šumama bukve, također ostvaruju certificirani ugljični krediti.

Osim značajnog financijskog efekta, kroz razvoj projekata i ispunjavanje zahtjeva zbog verifikacije istih dodatno će se povećati razina kvalitete održivog  gospodarenja šumama kroz planiranje, strategiju i realizaciju planiranih radova.

Na sastanku je osim članova uprave i stručnog osoblja ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, sudjelovao i Županijski ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Božo Perić. Ministarstvo je, kao predstavnik vlasnika šuma dalo značajan doprinos i potporu te aktivno sudjelovala u tijeku procesa pridruživanja.

Ovo je još  jedna potvrda da ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres posluju savjesno, i u skladu sa svim zahtjevima održivog gospodarenja šumama na globalnom nivou.

ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres se zahvaljuju gdin. Seppingu što je prepoznao njihov potencijal i dao priliku da uspješno prođemo cijeli proces i postanemo dio ovog  projekta.

 

ecobase-ugovor-6.2.2024.-2.jpg