konferencija-2024-naslov.jpg

Poštovani,

Pozivamo Vas na međunarodnu konferenciju "KUPRES - Modernizacija šumarstva u BIH", koja će se održati 21. i 22.03.2024. godine u hotelu Adria ski (Čajuša bb, 80320 Kupres).

Organizatori konferencije su ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster, dok se značajna podrška organizaciji i sudjelovanje ove godine, kao i prethodnih godina, očekuje od predstavnika Drvnog klastera Hercegovina, Gospodarske/ Privredne komore FBiH, kao i od domaćina Općine Kupres. Glavni pokrovitelj skupa je Hercegbosanska županija, a pozivi su upućeni nadležnim državnim institucijama, kao i drugim zainteresiranim subjektima u BiH. Također, najavljen je dolazak niza partnera i sektorskih sudionika s nivoa EU-a, kao i iz država članica (Hrvatska, Slovenija, Austrija) te iz zemalja JIE (Srbija, Crna Gora, Makedonija).

Cilj skupa je afirmativan pristup sektorskoj tematici, kao i objektivno i ažurno informiranje sudionika i gostiju koji se već tradicionalno na Kupres odazivaju u velikom broju. Jedan od programskih prioriteta odnosi se na mogućnosti financiranja sektora šumarstva i drvne industrije iz fondova EU, kao i usklađivanje politika EU-a i BiH u području šumarstva, te primjena novih tehnologija (AI), odnosno modernizacija svih djelatnosti u lancu šumarstvo-prerada drva.

 

konferencija-2024-najava.jpg

 

S obzirom na vrlo intenzivne promjene koje se događaju na svjetskom tržištu glavna tema ovogodišnjeg skupa je „Globalni utjecaj na cijene i tržište“. Približavanje BiH Europskoj uniji za mnoge gospodarske subjekte, posebice za one u javnom vlasništvu, otvara nove mogućnosti pokretanja razvojnih projekata, osobito ako ti poslovni subjekti već posjeduju kadrovski, razvojni i inovacijski karakter, kao što je to slučaj s većinom poslovnih subjekata u BiH šumarstvu. S druge strane, drvoprerađivačke tvrtke su glavni kupci šumarstva i one već tradicionalno imaju naglašenu tendenciju ozbiljnog komercijalnog prisustva na europskom, odnosno globalnom tržištu, kamo i plasiraju svoje drvne proizvode, uz stalnu potrebu za ažurnim informacijama.

Dinamične promjene u općoj geostrategiji i svjetskoj politici, aktualni ratovi i političke krize nameću i brojne nove teme, a politika EU-a favorizira šumarstvo kao glavni ponor ugljika u Europi. CO2 kvote kao i primjena umjetne inteligencije nesumnjivo spadaju u kategoriju glavnih sektorskih prioriteta narednog desetljeća, stoga će biti odgovarajuće zastupljene i u programu konferencije, kao i teme sve većeg utjecaja klimatskih promjena i primjena Zelenog plana EU-a.

 

Lokacija: (hotel Adria ski Kupres - www.adriaski.net)

 

Planirani program
21.03. (četvrtak) 22.03. (petak)

11.00 - početak konferencije
14.00 - ručak
15.30 - nastavak programa
18.30 - završetak programa
19.30 - svečana večera

08.30 - studijska posjeta (šuma i pilana)
11.00 - povratak u hotel
12.00 - polazak

 

POKROVITELJSTVO/SPONZORSTVO

Poštovani,

ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo međunarodne konferencije „Forestry Kupres 2024“ molimo da nam se javite  (Marijan Lozančić +387 63 480 732) da se detaljno dogovorimo o Vašem učešću na ovaj način.

U zavisnosti od veličine sponzorstva nudimo Vam:

- Istaknuto mjesto na službenoj stranici konferencije 

- Promotivni štand u sklopu konferencije

- Reklamni materijali i dijeljenje Vaših promotivnih  materijala

- Prezentaciju Vaših proizvoda i usluga

- Aktivno učešće na konferenciji u sklopu Panel rasprava, diskusija, prezentacija

- Promocija  i promotivni  materijali na videozidu, u medijima itd....

 

 

Sudjelovanje je za goste, kao i za predstavnike šumarstva i drvne industrije besplatno, uz obaveznu prijavu do 11.03.2024.

Molimo vaše prijave na mail: info@hbsume.ba ili marijan.lozancic@hbsume.ba.

Više informacija na stranicama konferencije: Kupres 2024. i na telefon: +387 34 274 801 

 

 

S poštovanjem,

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCIJE

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres