Šumarija Tomislavgrad poziva sve zainteresirane, radno sposobne stanovnike Općine Tomislavgrad da se prijave za proljetno pošumljavanje.

Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije Tomislavgrad, u uredu "Blagajna" na prvom katu od srijede, 03.04.2024. god. do petka 05.04.2024. god. u vremenu od 08:00 do 14: sati, a do popune dovoljnog broja radnika zainteresiranih za pošumljavanje.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa prebivalištem na području Općine Tomislavgrad. Predviđena je sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris), crnog bora (Pinus nigra) i gorskog javora (Acer psudoplatanus).

Lokaliteti pošumljavanja su:

G.J. Vran planina, odjel 58 (sadnja pod mač - mačevi će se zadužiti u šumariji) i

G.J. Ljubuša, odjel 72 (sadnja u riper)

Na pošumljavanje je potrebno ponijeti kramp, radnu obuću i odjeću, te zaštitne rukavice.

Neto cijena po jednoj sadnici iznosi 0,42 KM.

Prilikom prijave potrebno je priložiti sljedeće:

  1. Uvjerenje o prebivalištu - CIPS
  2. Broj tekućeg računa i banke u kojoj je račun otvoren.

Skup je u 08:00 sati kod Perića mosta, u blizini sela Oplećani.

Početak radova na pošumljavanju je planiran za 09.04.2024. god (utorak), ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni za radove.