Temeljem Odluke Uprave Društva broj: 01/1-76/2015 od 26. veljače 2015. godine raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

1. Datum natječaja

Javno nadmetanje će se održati 30.09.2015. (srijeda) u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

2. Predmet natječaja

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva

LOT 1. MOTORNA VOZILA

Red. br. Marka vozila God. proizvodnje Registarska oznaka Stanje vozila Cijena KM Broj šasije Org. jedinica
1. MAN T48 1996 098-T-954 ISPRAVNO 29.000 WMAT480383M212056 LIVNO

Osnovno sredstvo koje sjepredmet neposredne pogodbe može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9:00 sati do 15:00 sati na lokacijama koje su navedene u tabeli.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju 10 % od početne cijene vozila za LOT 1 sa naznakom "uplata za sudjelovanje na nadmetanju za vozilo pod rednim brojem 1" na račun 3060090000487051 ili na blagajni Direkcije sa naznakom "uplata za sudjelovanje na nadmetanju za osnovno sredstvo pod rednim brojem x".

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su za LOT 1. gosp. Marko Vrgoč telefon: 034/276-259 i mobitel: 063/331-070.

4. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cjelokupan iznos LOT-a ili LOT-ova u roku od 3 dana od dana provođenja postupka neposredne pogodbe. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati cjelokupnu vrijednost kupljenih lotova, smatrat će se da je odustao od ponude za LOT i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Predsjednik povjerenstva

Drago Mršo, dipl.oec.