Zapisnik sa informativnog sastanka

Dana 29.09.2015. god., u prostorijama Direkcije, Splitska bb,  Kupres, održan je informativni sastanak sa potencijalnim ponuđačima  u cilju upoznavanja istih sa uvjetima natječaja ForestEye WKS-7-2015, koji se provodi kao dio implementacijskih aktivnosti Projekta ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara. Sastanku su nazočili predstavnici ŠGD „Hercegbosanske šume“ uključeni u pripremu natječajne dokumentacije, i predstavnici ponuđača.

Prisutni potencijalni ponuđači su upoznati sa projektnim partnerima,  ciljevima i aktivnostima projekta, u vjeri kako će isti doprinijeti u ostvarenju glavnog cilja projekta, a to je podizanje kvalitete života u graničnom području Splitsko- dalmatinske županije, Hercegovine i Sjevero-zapadne regije kroz smanjenje rizika od prirodnih nesreća uzrokovanih šumskim požarima.

Podsjetimo, projekt financira Europska unija, kroz Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, IPA komponenta II – Prekogranična suradnja, i projektni partneri u ukupnom iznosu od 651.524 EUR. U provedbi će sudjelovati partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to: Hrvatske šume, ŠGD Hercegbosanske šume, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Ministarstvo znanosti, obrazovanja, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Nakon toga uslijedilo je upoznavanje sa pravilima provedbe natječaja WKS-7-2015 koji sačinjavaju:

LOT 1: Rekonstrukcija i konstrukcija šumskih protupožarnih puteva, rekonstrukcijski radovi na izvorištima, konstrukcijski radovi na osmatračnicama i odmorištima, konstrukcija i instalacija edukativnih i info panela

LOT 2: radovi na edukativnom centru u Glamoču – finalna faza

Broj odluke o pokretanju postupka : 01/1-508/2015 od 17.09.2015.

Postupak: Natjecateljski pregovarački postupak (CNP)

Područje – Federacija Bosne i Hercegovine / Hercegbosanska županija / Tomislavgrad, Kupres i Glamoč

Program: IPA / Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine 2007-2013

Ugovorno tijelo: ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH

Tel: 0387 34-274-800; Fax : 00387 34-274-801

Tijekom prezentacije otvorena je mogućnost za sva pitanja u cilju boljeg razumijevanja tenderske dokumentacije i otklanjanju svih nejasnoća vezanih za pripremu i provedbu natječaja.

Ponuđači će moći pismeno postavljati pitanja na način definiran natječajnom dokumentacijom.

Predstavljen je plan posjeta području na kojem će se izvoditi radovi planirani u natječaju i to:

  1. 29/09/2015 at 12:00 – Posjet lokaciji – Kupres
  2. 30/09/2015 at 10:00 – Posjet lokaciji – Tomislavgrad
  3. 01/10/2015 at 10:00 – Posjet lokaciji - Glamoč

Sastanak je završio u 11:50 sati.

U Kupresu, 01.10.2015.

 

Zapisnik sačinio:

mr.sc. Mirjana Vila

FOTOGALERIJA

Ucitavanje Ucitavanje Ucitavanje
Ucitavanje Ucitavanje Ucitavanje
Ucitavanje Ucitavanje Ucitavanje
Ucitavanje Ucitavanje Ucitavanje
Ucitavanje Ucitavanje Ucitavanje