Podaci o postupku javne nabave

3.1. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak.

3.2. Obavijest o nabavi objavljena na portalu javnih nabava dana: 19.04.2019. godine, broj: 1101- 1-2-58/19, Nabava radova pokrenuta odlukom o pokretanju postupka nabave usluga sanitarne sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata broj: 01/1-185/2019. od 19. veljače 2019. godine.

3.3. Procijenjena vrijednost javne nabave: 250.000,00 KM bez uključenog PDV-a.

3.4. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (robe/usluge/radovi): Usluge.

3.5. Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko gospodarskih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma): Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma sa svim kvalificiranim izvođačima nakon čega će biti provedeno mini tenderiranje.

3.6. Razdoblje na koje se zaključuje ugovor / okvirni sporazum: u trajanju od jedne godine od potpisivanja ugovora.


Detaljne informacije i tenderska dokumentacija dostupna na portalu javnih nabava.