Prodaja drvnih sortimenata putem licitacije 31.05.2019. - Obavijest

Broj: 01/P – 1523/2019

Datum: 23. svibnja 2019. godine


Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-528/2019. od 21. svibnja 2019. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 31. svibnja 2019. godine (petak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT 1 Šumarija Tomislavgrad

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti

J/S

2.245,94

2.990,41

69,57

G.J. Vran Planina, odjel 83a

Bukva tehnika

0,75

Ogrjev

743,72

Svi drvni sortimenti

J/S

26,96

1.163,08

33,22

G.J. Vran Planina, odjel 83b

Bukva tehnika

67,74

Ogrjev

1.068,38

UKUPNO

4.153,49

59,39

LOT 2 Šumarija Kupres

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

2

Svi drvni sortimenti

J/S

306,55

325,00

86,77

G.J. Kupres, odjel 72,01

Bijeli bor

14,37

Ogrjev

4,08

Svi drvni sortimenti

J/S

631,08

1.663,38

71,88

G.J. Kupres, odjel 72,02

Bijeli bor

906,35

Bukva tehnika

2,14

Ogrjev

123,81

UKUPNO

1.988,38

74,31

LOT 3 Šumarija Drvar

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

3

Svi drvni sortimenti

J/S

1.377,64

2.444,11

57,88

G.J. Klekovača Drvar, odjel 60

Bukva tehnika

364,46

Ogrjev

702,01

Svi drvni sortimenti

J/S

2.153,04

3.210,55

55,07

G.J. Klekovača Drvar, odjel 63

Bukva tehnika

246,36

Ogrjev

811,15

UKUPNO

5.654,66

56,28

LOT 4 Šumarija Bos. Grahovo

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

4

Svi drvni sortimenti

J/S

15,57

346,07

53,04

G.J. Gnjat Risovac, odjel 13/1a

Bukva tehnika

103,25

Ogrjev

227,25

Svi drvni sortimenti

Bukva tehnika

614,09

2.316,64

42,26

G.J. Gnjat Risovac, odjel 13/1b

Ogrjev

1.702,55

Svi drvni sortimenti

J/S

4,43

69,19

50,99

G.J. Gnjat Risovac, odjel 13/2a

Bukva tehnika

15,94

Ogrjev

48,82

Svi drvni sortimenti

Bukva tehnika

174,05

768,61

43,83

G.J. Gnjat Risovac, odjel 13/2b

Ogrjev

594,56

UKUPNO

3.500,51

43,84

LOT 5 Šumarija Bos. Grahovo

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

5

Svi drvni sortimenti

J/S

312,53

1.038,26

64,67

G.J. Jadovnik Drvar, odjel 6a

Bijeli bor

39,0

Bukva tehnika

249,81

Ogrjev

436,91

Svi drvni sortimenti

J/S

86,54

438,68

65,39

G.J. Jadovnik Drvar, odjel 6b

Bijeli bor

62,0

Bukva tehnika

109,24

Ogrjev

180,90

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

1.578,33

1.578,33

73,11

G.J. Jadovnik Drvar, odjel 7b

Svi drvni sortimenti

J/S

250,11

640,21

43,33

G.J. Jadovnik Grahovo, odjel 55/2

Bukva tehnika

1,65

Ogrjev

388,45

UKUPNO

3.695,48

64,66

LOT 6 Šumarija Glamoč

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

6

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

106,28

433,12

35,57

G.J. Šator, odjel 138a

Crni bor

326,83

Svi drvni sortimenti

Bijeli bor

18,91

478,28

41,0

G.J. Šator, odjel 139a

Crni bor

459,37

Svi drvni sortimenti

J/S

1.010,90

1.238,15

82,98

G.J. Staretina Golija, odjel 81a

Bukva tehnika

38,23

Ogrjev

189,03

UKUPNO

2.149,55

64,08

LOT 7 Šumarija Glamoč

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

7

Svi drvni sortimenti

J/S

1.903,14

4.491,06

71,67

G.J. Staretina Golija, odjel 98/1a

Bijeli bor

2.587,92

UKUPNO

4.491,06

71,67

LOT 8 Šumarija Glamoč

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

8

Svi drvni sortimenti

J/S

123,15

177,44

45,27

G.J. Hrbljine Kujača, odjel 12a

Bijeli Bor

29,41

Ostale listače

24,88

Svi drvni sortimenti

J/S

993,90

1.040,66

67,07

G.J. Hrbljine Kujač,a odjel 11a

Bijeli Bor

29,56

Ostale listače

17,20

Svi drvni sortimenti

J/S

24,55

54,68

68,27

G.J. Hrbljine Kujača, odjel 11b

Bijeli Bor

27,25

Ostale listače

2,89

Svi drvni sortimenti

J/S

213,87

315,14

53,27

G.J. Hrbljine Kujača, odjel 10

Bijeli Bor

83,29

Ostale listače

17,98

Svi drvni sortimenti

J/S

142,79

155,10

64,53

G.J. Hrbljine Kujača, odjel 14

Bijeli Bor

10,62

Ogrjev

0,28

Ostale listače

1,41

UKUPNO

1.743,02

62,16

LOT 9 Šumarija Glamoč

Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

9

Svi drvni sortimenti

J/S

4,16

1.209,92

34,33

G.J. Bunarić, odjel 93b

Bukva tehnika

117,55

Ogrjev

900,57

Ostale listače

187,64

UKUPNO

1.209,92

34,33

Kontakt telefon:

- Šumarija Tomislavgrad 034/370-330; kontakt osoba-upravitelj Ivan Petrović;

- Šumarija Kupres 034/276-572; kontakt osoba-upravitelj šumarije Zoran Lovrić;

- Šumarija Drvar 034/819-777; kontakt osoba – upravitelj šumarije Milan Kunić;

- Šumarija B. Grahovo 034/850-057; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Grgić;

- Šumarija Glamoč 034/272-379; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Kasalo;

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,(potvrda službe financija ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres)

- nisu dužnici prodavatelja na datum 30.5.2019. godine.

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538

- LOT1 = 12.333 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT2 = 7.387 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT3 = 15.912 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT4 = 7.673 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT5 = 11.947 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT6 = 6.887 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT7 = 16.093 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT8 = 5.417 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT9 = 2.076 KM na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćeno jamstvo bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 31. svibnja 2019. godine u 11:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Ivković – 063/801-277.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do31. svibnja 2019. godine (petak) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2019. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih rješenja.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 31. svibnja 2019. godine do 11:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 31. svibnja 2019. godine u 11:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za:

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Na licitaciji ne mogu sudjelovati kuci koji nisu ispoštovali svoje ugovore iz prošle godine.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2019. godine (Za svaki LOT posebno).

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Nikola Ivković, ing. agr.