Službe lova i ekologije Šumsko gospodarskog društva Hercegbosanske šume Kupres proteklog mjeseca krenula je s realizacijom projekta pod nazivom Ponovno naseljavanje (reintrodukcija) malog tetrjeba Ruževca – Tetro (Lyrurus) tetrix u posebno lovište Hrbljine – Kujača. Projekt je potpisan i financirat će se iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH u visini od 80% cjelokupnog iznosa. Odobrena sredstva iz Fonda iznose 64 605,00 KM uz učešće Društva u visini od 16 151,00 KM kako je predviđeno projektom.

Partneri pri izradi navedenog projekta su Šumarski fakultet u Zagrebu katedra lovstva i Šumarski fakultet u Sarajevu.

Projektom je planiran uvoz malog tetrijeba iz Savezne Republike Njemačke, tetrijeb koji je u lovištu bio prisutan sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća. 

Obzirom da je za uvoz potrebno pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma pristupilo se prvoj fazi izrade Studije procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja stranih svojti i postupka izdavanja dozvole za unošenje stranih svojti u FBiH. Studiju će za ŠGD HB šume izraditi Šumarski fakultet u Sarajevu.

U nastavku aktivnosti na projektu predstavnici Službe lova i ekologije Petar Gelo, rukovoditelj službe i Božo Čičak, stručni suradnik za ekologiju i prostorno planiranje zajedno su s mentorom na provođenju projekta Krešimirom Krapinecom, profesorom na Šumarskom fakultetu u Zagrebu od 13. do 16. svibnja boravili stručnoj posjeti u Bavarskoj. Tom prilikom posjetili su zaštićeno područje Rhona u blizini Fulde gdje se nalazi prihvatilište za malog tetrijeba koji je većim dijelom dovezen iz Švedske i pušten u prirodu Bavarske.

Predstavnici ŠGD tijekom posjete upoznati su s petnaestogodišnjom praksom dovoza, uzgoja, puštanja u prirodu, načinom prilagodbe te procesima pri zaštiti od predatora.

Domaćini studijske posjete, kolege iz Bavarske, izrazili želju biti partneri na projektu kroz aktivnosti prijenosa prakse i suradnje s kolegama iz Švedske kao i na pronalasku primjerka malog tetrijeba u prirodi koji bi se dovezao na lokaciju Hrljine- Kujača -posebno lovište, područje kojim gospodari Šumarija Kupres.   

Planirano je naseljavanje 20 koka i 10 pijetlova tetrijeba malog. Ruževaci bi uz minimalna ulaganja, odgovarajuću pripremu terena, uvođenje novih provjerenih tehnologija te uz predan rad, praćenje i čuvanje kroz određeni broj godina trebali zaživjeti u našim šumama.