Prodaja osnovnih sredstava javnim nadmetanjem 26.06.2019.


Broj: 01/13-1765/19

Datum: 18.06.2019.


Temeljem Odluke broj01/1-215/2019 od 26. veljače 2019, i Odluke broj 01/1-132/2018 od 23. veljače 2018. raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 26.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su slijedeća osnovna sredstva

LOT 1. TERETNA I PRIKLJUČNA VOZILA

RED. BROJ

MARKA VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

REGISTARSKA OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ ŠASIJE

ORGANIZACISKA JEDINICA

1.

MAN 33.464

2002

386-T-572

NEISPRAVNO

15000

WMAE69Z
ZZ2L028493

ŠUM. KUPRES

2.

PRIKOLICA

2002

386-T-573

NEISPRAVNO

5000

220396

ŠUM. KUPRES

3.

MAN 33.403

1997

386-T523

NEISPRAVNO

18000

WMAT48189
4M232230

ŠUM. T.GRAD

LOT 2. OSNOVNA SREDSTVA

REDNI BROJ

INV. BROJ

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA

KOM.

POČETNA VRIJEDNOST (KM)

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

1.

 

ULJNI KOTAO VITOPLEX 100 SA REGULATOROM, SPREMNIKOM I ULJNIM PLAMENIKOM WEISHAUPT WL 2 (ispravno – rabljeno)

1

1200

ŠUM. BOS. GRAHOVO

2.

 

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

20

340

DIREKCIJA

3.

 

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

24

251

DIREKCIJA

4.

 

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

6

360

ŠUM. LIVNO

5.

 

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

6

248

ŠUM. GLAMOČ

6.

 

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

8

80

ŠUM. BOS. GRAHOVO

7.

 

UREDSKI NAMJEŠTAJ I RAČUNALNA OPREMA (neispravno)

26

260

RASADNIK PRŽINE

NAPOMENA: Stavke iz LOT 2: redni broj 2. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br. 1-0047, 1-0048, 1279, 1-0105,10551, 1-0617,0488, 1-0922, 1414, 1-0981, 1140, 1-1226, 1-1231, 1193, 0618, 0790, 0667, 0838, 1-1129, 0419), redni broj 3. RAČUNALNA I SLIČNA OPREMA (inv. 0378, 0575, 0576, 0577, 0584, 0642, 0646, 0647, 0676, 0784, 09070692, 0691, 0745, 1342, 1294, 0693, 0566, 1315,0213, 0681, 0814, 1122, 0752), redni broj 4. RAČUNALNA I SLIČNA OPREMA (inv.br. 0159, 0167, 0312, 0380 ,0138-9, 0318),redni broj 5. RAČUNALNA I SLIČNA OPREMA (inv. br.:0192, 0408, 0266, 0384, 0025, 0290, 0291, 0194, 0442, 0161, 0176, 0240,0241, 0364, 0270, 0209, 0256, 0308, 0360, 0361, 0262, 0236, 0234, 0208 ,0264, 0215, 0466, 0272, 0164, 0162, 0163, 0026, 0219, 0235, 0259, 0239, 0269, 0182), redni broj 5. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br. 0040, 0456, 0453, 0251, 0447, 0216), redni broj 6. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br. 0025, 0028, 0136, 0021-1, 0021-2, 0156, 0157, 0159), redni broj, broj 7. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.8-0341, 8-0216, 8-0209, 80084, 8-0148, 8-0203, 80202, 8-0061, 8-0054, 8-0057, 8-0052, 8-0033, 8-0120, 8-0223, 8-0118, 8-0119, 8-0122, 8-0224, 8-0117, 8-0028, 8-0342, 8-0053, 8-0055, 8-0162, 0242) može se pogledati u mjestu organizacijske jedinice. Za ove stavke bi bilo poželjno da ponuđač može izdati potvrdu o neškodljivom odlaganju otpada.

Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokacijama koje su navedene gore u tabelama.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3381502289612538 UNICREDIT BANK D.D. ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su gosp. Marko Vrgoč telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/331-070

4. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u Direkciji poduzeća u Kupresu u službi mehanizacije kod gosp. Marka Vrgoča.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 10% početne vrijednosti lot-a za koji se aplicira.

5. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u Direkciji Kupres u službi mehanizacije n/r predsjednika povjerenstva, do dana 26 .06.2019. godine do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 26 .06.2019. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

7. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cijelokupan iznos u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih osnovnih srestava, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Predsjednik povjerenstva

Marko Vrgoč