Tema sastanka bila je  sigurnost na radu.

Edukaciju je održao revirnik Vladislav Janković, a sastanku je prisutvovalo  14 djelatnika šumarije.

Ovaj sastanak je samo jedan u nizu edukacijskih sastanaka koji će se održavati kako bi se djelatnici šumarije i sve interesne grupe koje djeluju na ovom području kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, upoznale o postupku i kriterijima FSC certifikacije.