Uređenje okoliša šumarije u Bosanskom Grahovu

 

Nakon izgradnje zgrade šumarije u B.Grahovu prostor oko šumarije je zaravnan i nabijen te je kao takav korišten za potrebe šumarije.

 

Ovim projektom predviđa se čišćenje prostora iza šumarije - bilo je potrebno izvršiti rušenje, utovar, odvoz i deponiranje starih (urušenih) objekata iza zgrade. Ta prva faza radova ( čišćenje) je    realizirana.

Prema tehničkom opisu projekta u planu je sljedeće:

Prostor oko šumarije ograditi - postaviti 2 ulazne kapije te ulaz za pješake. Ukupna dužina ograde s kapijama je D = 130.8 m.

Nakon toga pristupiti će se izgradnji parkinga i trotoara oko zgrade. Za parking je predviđen asfalt ukupne površine P1 = 818,5 m2, za trotoar ugradnja flaster-kocke ukupne površine P2=134 m2.

Dalje, postaviti će se novi betonski vijenci u koje će se uklopiti novi betonski poklopci čime će se dobiti i estetska slika trotoara. 

Uz područje parkirališta predviđene su zelene površine, čemu će prethodovati zemljani radovi             ( nasipanje plodne zemlje).

Završetke aflalta, krajeve trotoara te prelaze između trotoara, asfalta i zelenih površina omeđiti će se betonskim rubnjacima.

Sve oborinske vode svesti će se u kanal koji prolazi cca 6 m iza šumarije. Izgradnja slivnih šahtova, jedan uz postojeći kanal, drugi kao slivni šaht za cijev r=40 cm, dužine k = 27 m, koja bi se spajala   na postojeći kanal.

U tehničkom opisu projekta predviđeno je i postavljanje  sjenice. Prethodno će se izvršiti i pripremni radovi za njeno postavljanje točnije,  izgradnja pristupne staze i a-b ploča.

Sve radove potrebno je izvršiti u skladu s građevinskim nacrtima.

Nakon što se izvrše svi navedeni radovi, uz tekstualnu obavijest objavit ćemo i fotografije novog ruha okoliša zgrade šumarije u B.Grahovu.