S obzirom da se ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres oprijedijelilo da na cijelokupnom područuju gospodarenja  uskladi sve aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja FSC trenutno je tijeku je provedba pripremnih aktivnosti.

Sastavni dio priprema bile su i edukacije, a posljednja u nizu održana je u petak 06.07.2012 u prostorijama Šumarije B.Grahovo, na temu  " Mjere zaštite radnika pri izvođenju radova u šumarstvu".

Predavanje i prezentaciju edukacijske teme prisutnima na edukacijskom sastanku održao je dipl.ing.šum. Tomislav Pejaković, osvrćući se na mjere zaštite radnika i sigurnost na radu prilikom svih faza i vrsta radova u šumi, kao i  sigurnost nezaposlenih osoba, prvu pomoć i spašavanje, smještaj i ishrana radnika i dr.

Kao zaključak na temu navedena je dužnost zaposlenih osoba na radilištu.

Svi zaposleni su dužni primjenjivati mjere sigurnosti na radu, namjenski koristiti sredstva i opremu osobne zaštite, raditi sa punom pažnjom i maksimalnom odgovornošću kako svojim postupcima ne bi ugrozili svoju sigurnost i sigurnost drugih zaposlenih, ili osoba koja se po bilo kom osnovu nađu na radilištu ili u opasnoj zoni.

 Siguronosna oprema

Vezano za tematiku zaštite radika i sigurnosti na radu, edukaciji je prethodilo i zaduživanje sigurnosne opreme. Svi djelatnici šumarije zadužili su zaštine kacige koje su kao sredstvo osobne zaštite dužni i obavezni nositi prilkom izlaska na radilište.

Svim primačkim ekipama podijeljene su i torbe prve pomoći,  koje su također obavezni i dužni  nositi sa sobom  na terenu.

Dužnost djelatnika je i upozoriti sve zaposlene osobe na radilištu kako moraju imati sigurnosnu opremu, sukladno poslu koji obavljaju. U protivnom, dolazi do obustave radova na radilištu.