Na području G.J. Gnjat Risovac, odjel 40/1, Šumarije Bosansko Grahovo vršeni su radovi njege mlade kulture bora i smreke te njege izdanačke sastojine obične bukve. Djelanici naše šumarije su radove vršili u periodu od 14. ožujka do 08. travnja 2016. godine. 

 

 

Njega se vršila po principu negativne selekcije, odnosno sasijecalo se i uklanjalo sve biljke koje imaju loš fenotip, koje su rašljave, prelomljene, vidno oboljele ili značajno oštećene. Također radilo se na uklanjanju vrbovog predrasta koji je uzgojno jača vrsta te stvara zasjenu mladim sadnicama što je u ovom slučaju nepovljno. Na površini na kojoj je došlo do razvoja izdanačke bukove sastojine vršila se pozitivna selekcija odnosno izabrani su najbolji izbojci iz panja koji su ostavljeni za razvoj sastojine, a uklanjano je sve što im ometa i usporava razvoj. 

 

 

U navedenom periodu je odrađeno oko 2/3 površine predviđene za radove njege, a ostatak poslova će se obaviti u jesenskom periodu.

Ovaj lokalitet je 2002. godine zahvaćen požarom velikih razmjera i značajne štete. Nakon sanacije požarišta 2006. godine se pristupilo podizanju novih nasada šumskih kultura u svrhu sprečavanja erozije i privođenja zamljišta prvobitnoj namjeni šumske produkcije.