Prilikom prvog sezonskog obilaska G.J. Jadovnik Grahovo nakon što je došlo do otapanja visokih snjegova uočeno je grupimično sušenje stabala četinjača u odjelu 81, 88/1 i 88/2 o čemu je napravljeno izvješće o pojavi biljnih bolesti. Ubrzo nakon toga u koordinaciji sa djelatnicima Službe za uzgoj i zaštitu šuma izvršena je dijagnoza stanja gdje je utvrđeno da je uzrok sušenja masovna pojava potkornjaka kojoj je pogodovalo sušno razdoblje prethodne godine.

Nakon utvrđenog stanja i obima sušenja pristupilo se odabiru i obilježavanju stabala za sječu koje je izvršeno u otežanim vremenskim uvjetima. Ukupno je doznačeno 539 stabala u tri odjela na površini od oko 15 hektara. Stabla su uglavnom koncentrično grupirana. Doznačena su sva suha stabla, stabla sa osutom krošnjom i otpalom korom u svrhu iskorištavanja još uvijek zdrave drvne mase te sva ona stabla koja pokazuju znakove fiziološkog slabljenja jer upravo takva stabla mogu postati izvor daljnjeg širenja zaraze potkornjaka.

Sječa, izrada, izvoz i otprema drvnih sortimenata su urađeni u zakonski propisanom roku do 30. travnja što za posljedicu ima pozitivnu prognozu razvoja situacije, odnosno sprečavanje daljnjeg širenja ove biljne zaraze. U svrhu praćenja i redukcije brojnosti populacije potkornjaka, na ovom području su blagovremeno postavljenje lovne klopke tipa "Theyson" u skladu sa naputcima Službe za uzgoj i zaštitu šuma.