Na području gospodarenja Šumarije Bosansko Grahovo u tijeku su radovi na reguliranju odvodnje vode sa šumskih komunikacija, odnosno kamionskih puteva i traktorskih vlaka. Ovim radovima će se erozivno djelovanje vode smanjiti na najmanju moguću mjeru. Na pogodnim mjestima izvršeno je poprečno prekopavanje vlaka kojim će se spriječiti pojava bujičnih tokova, a omogućeno je nakupljanje vode u lokvama koje mogu služiti kao pojilište ili kaljužište za divlje životinje. To je izuzetno bitno u ljetnom periodu na područjima koja su oskudna prirodnim vodotocima.

U sklopu ovih radova djelatnici naše šumarije vrše čišćenje i uređenje izvorišta i vodotoka u blizini šumskih prometnica kako bi se smanjio negativan utjecaj vode na zastor kolnika, povećala sigurnost prometa na takvim kritičnim točkama, a sebi i svim ljubiteljima prirode osigurali ugodno mjesto za trenutke predaha.