Djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo su izvršili sanaciju divlje deponije smeća u mjesu Luke Bosansko Grahovo. Divlja deponije je sanirana kroz prethodnih par godina također od strane šumarije no upornosću lokalnog stanovništva deponije se obnavljaju svake godine. Cilje je bio ukloniti bar jedan dio smeća te učiniti krajobraz prirodnijim te stvoriti lijepu sliku na ulaz u Gospodarsku Jedinicu Gnjat Risovac.