Sukladno Pravilniku o kolaudaciji šumsko-uzgojnih radova Dana 25.08.2016., Povjerenstvo je izišlo 

na objektšumarije Bosansko Grahovo i ustanovilo sljedeće stanje:

                                                     RADOVI IZVRŠENI PO:

 

-          Izvedbenom projektu :   br. 02-475/14

-          Projektant:                   Milovan Stevančevićdipl.ing.šum.

-          Izvođač radova:            Šumarija Bosansko Grahovo

Na temelju uvida u dokumentaciju i pregleda izvršenihradova povjerensvo u sastavu:

1.Marijan Lozančić,Služba za uzgoj i zaštitu šuma

2.Krešimir Čolić, pom.upravitelja za uzgoj i zaštitu šuma

3.Marinko Grabovac, kantonalna uprava za šume

Utvrdila je da su radovi izvršeni na površini od 30 ha,uspjehradova iznosi 30%.

Radi se o površini koja je planinska čistina - livada na kojoj je jako gusto prizemno rašće. Primanje sadnica je u jako malom postotku.

Nije potrebno vršiti popunjavanje zbog toga što je prirodna sukcesija obične smreke jako velika te će se kroz naredni period površina sukcesivno pošumiti.


Za izvedene radove u 2014.godini na ovom objektu utrošenoje:

       -Materijalni troškovi: 15 000,00 KM

       -Usluge: 360,00 KM

       -Brutoplaće: 28 008,00 KM

       Ukupno: 43 368,00 KM