Tijekom obilaska sjemenske sastojine Bijelog bora (P. sylvestris) djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo uočili su minsko eksplozivno sredstvo, točnije tromblon M83. 30.08.2016. godine djelatnici Civilne Zaštite izvršili su uklanjanje navedenog minsko eksplozivnog sredstva.


http://www.hbsume.ba/bosgrahovo/public/images/nus.jpg