Na površinu od 25 ha koja je određena za pošumljavanje posađeno je ukupno 50 000 sadnica bora (Pinus sp.) os čega je 20 000 sadnica Crnog bora (P. nigra) te 30 000 sadnica Običnog bora(P. sylvestris). Zbog velikekamenitosti na pojedinim dijelovima površine pošumljavanje se nije moglo vršiti u razmaku 2x2 te je zbog toga nakon što je popunjena cijela površina predviđena za pošumljavanje jedan dio sadnica ostao ne posađen. S tim sadnicama smo nastavili sadnju van granica površine na površinu koja je planirana za pošumljavanje unutar 2017. godine. Površina koju smo pošumili tijekom 2016. godine ukupno iznosi 27,68 ha. 

Popunjavanje se vršilo također na plohama koje su predviđenje zapopunjavanje projektom 02-2739/16 te je vršeno u skladu sa projektom. Površina od 8 ha je u potpunosti ispunjena sadnicama kako je i planirano bez najmanjih odstupanja. Unutar ploha unošene su vrste sadnica mješano s ciljem povećanja bioraznolikosti te praćenja uspjeha primanja sadnica određenih vrsta. Sadnice su dovožene iz rasadnika u rano jutro prije sadnje sa pravilno reduciranim korijenom s ciljem većeg uspjeha primanja. Ukupan broj utrošen sa potrebe popunjavanja iznosi 11 200 sadnica. Od ukupnog broja sadnica doveženo je 750 komada Jarebike (S. aucuparia), 950komada Javor mliječ (A. plataoides),7 250 komada Običnog jasena (F. exelsior)i 2 250 komada Gorskog javora (A.pseudoplatanus).

Površine na kojima smo vršili uzgojne radove popunjavanja tepodsijavanja Običnom jelom (A.alba)nisu navedena u projektu br. 02-2739/16 te su naknadno određene površine optimalne za navedene radove. Površine smo odabrali zbog nadmorske visine, ekspozicije, stanja same sastojine u kojoj su uvjeti za podmlađivanje jelom optimalni. Površine su izdvojene GPS uređajem te su terenski snimljene te prikazane na priloženim kartama. Cilj popunjavanja te podsijavanja jelom prvenstveno je da započnemo proces podlađivanja sastojina unutar odjela u G.J. Gnjat Risovac zbog jako lošeg stanja sastojina bukve koje su degradirane požarima te učestalim ilegalnim sječama. Staništa su jako povoljna za unos same jele što nam je najbolji pokazatelj prirodno pojavljivanje jele unutar navedenih sastojina. Popunjavanje smo vršili sa 5 000 sadnica obične jele (A.alba)unutar odjela na ukupnoj površini od 1,9 ha. Sadnice su sađene na razmacima 2x2 koliko je teren dozvoljavao zbog smetnje od kamenitosti te postojećih stabala unutar sastojine. Sadnice su unošene pod krošnje obične bukve (F.sylvatica) s ciljem početne zasjene kojajoj pogoduje dok je jela u ranom stadiju razvoja. 

Podsijavanje obične jele vršili smo pokusno,  da s vremenom možemo vidjeti rezultate primanja sjemena te da možemo planirati daljnje podsijavanje s ciljem podmlađivanja površina optimalnih za to. Podsijavanje smo vršili na različite načine, skidanjem listinca te rastresanjem površinskog dijela humusa na površinama od 0,5 m2 sijali smo oko 20-25 sjemenki jele. Razmaktih površina je bio na nekim mjestima 1x1 m, 1,5x1,5m te 2x2 m. Ovisno o terenu ali također i o samoj provjeri da možemo vidjeti kakvo će primanje biti na različitim površinama. Ukupno je podsijano 15 kg sjemena obične jele na ukupnoj površini od 7,82 ha. Rađeno je na više izdvojenih ploha gdje postoji dovoljna količina listinca pogodna za podsijavanje sjemena obične jele. Plohe se nalaze u više odjela na različitim lokalitetima isključivo s ciljem praćenja rezultata primanja. Ploha 7 površine 5 ha rasprostire se unutar odjela/odsjeka 87, 92a i 93/1a. Ploha 8 površine 1,05 ha, Ploha 9 površine 0,2 ha te Ploha 10 površine 0,7 ha raprostiru se unutar odjela 92 a. Ploha 11 površine 0,30 ha te Ploha 12 površine 0,53 ha rasprostiru se unutar odjela/odsjeka 90a.

Krešimir Čolić mag.ing.silv.

Galerija slika:

https://goo.gl/photos/EBD3VZr71WCEpVTq5