Tijekom srpnja započela je realizacija održavanja kamionskog puta unutar G.J. Gnjat Risovac. Relacija održavanja puta je od odjela 52/1 do odjela 18, zatim obuhvaća dio puta kroz odjel 2 te dio puta kroz odjel 19. Ukupna projektirana dužina kamionskog puta iznosi 17,5 km.


OPIS I VRSTA RADOVA                                                  Količina


Priprema postojeće trase                                              30 000 m2

Strojni utovar pripremljenog pjesčanog                           3 500 m3

Strojno razestiranje naveženog pjesčanog tampona         3 500 m3

Dužine trasa nasipanja od 1 do 5 km                              3 500 m3

Strojni iskop i priprema materijala                                  3 500 m3

Drobljenje krupnog materijala                                        3 500 m3

Rad grejdera na ravnanju postojeće trase                        16,00 h

Rad buldožera na iskopu tla (A,B,C)                                30,00 h

Rad rovokopača na iskopu tla (A,B,C)                              15,00h


Planirano trajanje svih radova na trasi kaminoskog puta je 20 dana.