Poziv na sastanak svim interesnim skupinama u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo u Srijedu 19.07.2017. godine s početkom u 12,00 h. Tema sastanka je upoznavanje interesnih skupina o nastupajućoj reviziji FSC certifikata te popunjavanje ankete.