Dana 19.07.2017. godine u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo održan je sastanak ispred predstavnika Šumarije Bosansko Grahovo i interesnih skupina. Cilj sastanka je bio upoznati interesne skupine o nastupajućoj reviziji od strane FSC certifikatora. Također smo ponovno upoznali interesne skupine o tome što je u biti FSC, koja je svrha FSC certifikata te ih upoznali sa njihovim pravima i potrebama za FSC-om, te ispunjavanje ankete mišljenja, stavova i potreba interesnih skupina.

 

Sastanku prisustvovali:

UpraviteljŠumarije:  Ivica Grgić

Pom.Upravitelja: Krešimir Čolić

Predstavnik JP Ekektroprivreda HZ HB d.o.o. Mostar – R.J. Bos. Grahovo

Predstavnik Udruge ˝Don Juraj Gospodnetić˝

Predstavnik DVD ¨Korita˝ - Bos. Grahovo

Predstavnik Ekološkog planinarskog društva ˝Veliki Bat˝

Predstavnik LD ¨Risovac˝

Sve intersne skupine koje se nisu odazvale sastanaku slobodno mogu u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo naknadno ispuniti ankete, zatražiti informacije o FSC - u te također zatražiti sve druge potrebne informacije koje ih zanimaju vezano za njihovu interesnu skupinu.