Budući da slijedi vremenski period požarne sezone zbog viših dnevnih temperatura zraka koje za posljedicu imaju isušivanje tla i biljnog pokrova povećava se mogućnost lakog nastanka požara otvorenog prostora koji mogu imati za posljedicu veću materijalnu štetu na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama. Zbog nesavjesnog i neodgovornog spaljivanja mogu nastati velike materijalne štete odnosno ugrožena imovina većeg opsega, pa čak i ljudske žrtve. Požarom kojim je izazvana opasnost za život i tijelo ljudi ili izazvana opasnost za imovinu većeg opsega postoji i kaznena odgovornost odnosno čini se kazneno djelo.

Stoga ovim priopćenjem želimo potaći građane da prilikom spaljivanja otpada, suhe trave i drugih materijala, odbacivanjem opušaka, održavanjem piknika, korištenjem roštilja u prirodi i slično budu krajnje odgovorni i savjesni kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. U slučaju požara molimo sve građane da dojave požar PU Bosansko Grahovo na br. 122, CZ Bosansko Grahovo na broj: 034/850-190, Upravi za šumarstvo - Ispostava Bosansko Grahovo na broj: 034/204-099 i Šumariji Bosansko Grahovo 034/850-057.