Dana 21.07.2017. godine održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC standardima u prostorijama Šumariji Bosansko Grahovo.


Pregledani su svi procipi tako i registri sa dokumetacijom s ciljem poboljšanja arhive te samog rada po proncipima FSC -a na razini Šumarije Bosansko Grahovo. Pregledala se sva potrebna dokumetacija vezana za konflikte, lokalne zajednice, interesne skupine, monitornige rijetkih i ugorženih vrsta te monitoringe HCVF površina. Također se skrenula pažnja na zaštitu na radu te obavezno nošenje HTZ opreme. Vezano za izradu HCVF elaborata spomenula se izrada novog HCVF vodiča od strane WWF-a.