Na sastanku održanom 19.07.2018. godineu 9:00 sati u prostorijama šumarije Bosansko Grahovo na temu prevencije požara te pripreme za požarnu sezonu prisustvovali su predstavnici općinskih službi, policije, dobrovoljnog vatrogasnog društva te djelatnici šumarije.

Na sastanku su analizirani požari iz 2017. godine i nastala materijalna šteta. Dogovorene su aktivnosti koje svaka pojedina organizacija treba provesti u svome radu kako bi 2018. godina protekla sa minimalnim štetama od požara.

20180719_095743.jpg 

20180719_095702.jpg

 20180719_095726.jpg

 20180719_095649.jpg