Dana 18.02.2019. godine u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo održana je prezentacija na temu: Problemi vezani uz granice privatne i državne šume-uzroci i rješenja.

Autorica prezentacije je Marina Mijoč, mag.ing.geod. et geoinf.,a prezentaciju je izložio Anđelko Brnić, mag.ing.silv..

Najvažniji cilj ove prezentacije je uspostava sistematskog pristupa rješavanja problema vezanih uz granice sa privatnim parcelama, gdje je potrebno sve sporne slučajeve registrirati na unificiranim obrascima i propisanim procedurama pristupiti rješavanja sporova.

Rezultat ovakvog pristupa je trajno rješavanje spornih slučajeva,te ugradnja utvrđenih granica u Šumskogospodarsku osnovu, izrada baze podataka granica sa privatnim parcelama, te kvalitetno postavljanje i održavanje granica Šumskogospodarskog područja.