U petak, 25.05.2012. godine, u sali za sastanke šumarije Drvar održan je sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica na temu provođenja procesa sertifikacije šuma o kojoj su im govorili  upravitelj šumarije Josip Lekić dipl.ing.šum. i njegov pomoćnik i ujedno jedan od koordinatora u postupku sertifikacije Mladen Kukolj dipl.ing.šum.

Takođe ovim putem pozivamo sve zainteresovane za postupak sertifikacije da se mogu informisati u šumariji Drvar.