Državno lovište „Klekovača“ nalazi se na  području kojem gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“d.o.o.Kupres. Početkom 90-ih godina pretrpjelo je velike gubitke na matičnim fondovima svih vrsta divljači.
Navedeno lovište spada među najljepša lovišta BiH, ali će proći još neko vrijeme dok ovo lovište ne zauzme svoje zasluženo mjesto koje mu pripada u našoj državi kao i u ovom dijelu Europe.
U ovim crnogoričnim i bjelogoričnim šumama se još uvijek mogu čuti zvukovi koji su zaboravljeni u mnogim europskim zemljama, kao što je pjev velikog tetrijeba, a i vidjeti tragove mrkog medvjeda, srneće divljači i vepra. Na ove davno zaboravljene zvukove i mirise trebali bi podsjetiti lovce, planinare i sve ljubitelje prirode koji su u mogućnosti provesti vikend na ovoj prelijepoj planini.
Tako je šumarija Drvar, na čijem se području nalazi navedeno lovište, svake godine uspješno radila na  uređenju i čuvanju lovišta.  U navedenom lovištu se još mogu naći i ljekovito bilje i razne vrste gljiva. Mogućnosti za razvoj planinskoga i lovnoga turizma i ekstremnih sportova  na  Klekovači su  mnogobrojne. Nadajmo se da će uskoro lovište s ovakvim potencijalom biti prepoznato od strane domaćih i stranih lovnih turista i koje će im pružiti nezaboravne lovačke doživljaje koje će pamtiti cijeli život.

Vanja Krivošić

drvar_loviste_2018.jpg