U sali za sastanke šumarije Drvar 19.03.2019.godine održana je prezentacija na temu: Krojenje šumskih drvnih sortimenata, klasiranje i greške drveta.

Prezentaciju je održao pomoćnik upravitelja za iskorištavanje šuma Goran Pejčinović, dipl.ing.šum., a bila je prisutna većina šumarskih tehničara iz Šumarije Drvar.

To je druga po redu edukacija djelatnika Šumarije Drvar koja se nalazi u planu edukacija djelatnika Šumarije Drvar za 2019. godinu.