Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Drvar održan je radni sastanak na temu protupožarne zaštite. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume“ Kupres, predstavnici Šumarije Drvar, i pomoćnik načelnika Općine Drvar za civilnu zaštitu - Dragoljub Bjeljac. Na sastanak se nisu odazvali predstavnici Policijske stanice Drvar i Županijske uprave za šumarstvo.


          Na sastanku su donijeli zajednički zaključak: predstavnici civilne zaštite Općine Drvar i ŠGD „Hercegbosanske šume usuglasili su svoje obaveze u slučaju pojave požara i cjelokupne zaštite od požara,kao i to da će  se zajednički  potruditi da što bolje pristupe rješavanju predmetne problematike kao i gašenju eventualnih požara,a to će sve biti ugrađeno u jedinstveni plan zaštite od požara Općine Drvar.Također su usuglasili da će jedinstveni plan zaštite od požara biti izrađen najkasnije  do 01.05.2019.godine.