Pet kilometara od grada Drvara nalazi se izvor rijeke Bastašice. Bastašica izvire u selu Bastasi i ima kratak tok, dug oko jedan kilometar. Vrelo Bastašice drenira jednu prostranu izdan, koja se proteže sve do Resanovaca, pa i dalje. Sam izvor jeste prirodno udubljenje koje seže duboko u zemljinu unutrašnjost, te u koje je s obzirom na veličinu moguće zaroniti.

Izvor rijeke Bastašice nalazi se na području kojim gospodari  Šumarija Drvar, G.J.“Kamenica-Vučjak“, odjeli: 19b i 19c i ubraja se u šume visoke zaštitne vrijednosti HCVF 4a, 4b (4a- šume važne za vodene tokove i 4b – šume važne za kontrolu erozije). Danas je ovo područje uređeno, staza obilježena, te su duž staze postavljene klupe, a pored staze zaštitne ograde. Preko rječice je izgrađen drveni mostić, tako da uže područje oko Batašice čini malu eko zonu.

Bez obzira na svoj relativno kratak tok obiluje izuzetnim ljepotama. Sam izvor je impresivan, jer je okružen sa visokim i vertikalnim stjenovitim ivicama, a već pri prvim metrima pravi više vodopada, pogotovo poslije obilnih kiša. Zelenkaste je boje i izuzetno bistra i čista, a smjenjivanje brzih i sporih dijelova vodotoka daje joj posebnu draž.

Voda je pitka gotovo cijelim tokom rijeke.

SRD UNAC su na rječici Bastašici bili aktivirali i mini mrijestilište. Iako je bogata potočnom pastrmkom, na ovom mjestu vrijedi stalna zabrana ribolova.

Na ovoj rijeci su nekada bile i vodenice, kojih danas nema, kao i mlin za mljevenje žita, koji nije više u funkciji.