Dana 11.06.2019. godine ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar organiziralo je jednodnevni edukativni izlet na planinu Klekovaču, za učenike šestog razreda OŠ Drvar. Učenike i njihove razrednike na izlet su poveli upravnik Šumarije Drvar - Milan Kunić, predstavnici Službe za lov i ekologiju, kao i radnici Šumarije Drvar.

Dolaskom na lokaciju  uvodno predavanje održao je Petar Gelo - rukovoditelj Službe za lov i ekologiju, te su učenici imali priliku saznati više o lovu, ekologiji, gospodarenju šumama, šumskim požarima, značaju šuma na ovom području. Upravnik je upoznao  prisutne sa šumskim štetočinama- potkornjacima, te ujedno i koji je cilj postavljanja feromonskih klopki.

Po završetku predavanja, učenici i nastavnici su prevezeni do vrha Klekovače, planine koja svojom visinom od 1962m nadmorske visine dominira krajolikom, te s koje se za vedra dana može vidjeti i Jadransko more. Učenici su imali priliku s vrha vidjeti područje poznato kao prašuma Lom, koje je zbog svojih ekoloških i kulturnih vrijednosti jedino i zaštićeno. Sam vrh Klekovače obrastao je klekom, niskim rastinjem, pa se pretpostavlja da je po njemu planina i dobila ime.

Magistar šumarstva - Božidar Božić, stručni suradnik za sekundarne drvne proizvode Ivo Čečura i stručni suradnik za ekologiju i prostorno planiranje Biljana Grujić upoznali su učenike o bogatoj flori i fauni ovog područja, kao i o gljivama koje se ovdje mogu sresti. Kao posebno ugrožena biljna vrsta ističe se žuta lincura, u narodu poznata kao srčanik, zatim runolist, a od životinjskih vrsta zbog prekomjernog lova, ugroženi su zec, vuk, medvjed, ris i tetrijeb.

Nakon obilaska vrha planine, spustili su se do planinarskog doma, gdje su imali priliku predahnuti i vrijeme provesti u ugodnom druženju.

ŠGD „Hercegbosanske šume“  želi organiziranjem ovakvih izleta podići razinu svijesti kod djece i mladih o značaju šuma, zaštiti prirode i okoliša.