Čišćenje snijega kako bi proces proizvodnje nesmetano tekao

Na području G.J. Staretina-Golija vršeno je čišćenje snijega 13.02.2018. godine. Šumarija Glamoč je izvršila čišćenje snijega vlastitim bagerom do odjela 96. U navedenom odjelu traktori vrše izvlačenje drvnih sortimenata da bi mogla da se izvrši otprema istih.