R. br. Gospodarska jedinica,
Odjel
Opožarena površina (ha)
Nadnevak požara
Vrsta požara, uzrok požara i učesnici gašenja
2017. godina
1 Staretina-Golija
115 odjel
1 ha
20.03.2017
Niski požar. Podmetnut. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
2 Šator
Selo Glavice
1 ha privatne površine
04.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč i mještani sela.
3 Bunarić
Perduhovo selo
3 ha privatne površine
06.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
4 Hrbljine-Kujača
Selo Dubrave
1 ha privatne površine
10.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
5 Hrbljine-Kujača
Selo Vidimlije i 96 odjel
1 ha privatne površine i 96 odjel
11.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
6 Mliništa-Paripovac 0,5 ha privatne površine
18.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
7 Mliništa-Paripovac
Selo Odžak
0,2 ha privatne površine
27.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
8 Hrbljine-Kujača
Selo Vidimlije i Skucani i
odjeli 95 i 96
3 ha
30.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
9 Staretina-Golija
Korićina odjel 13
0,02 ha
30.08.2017
Niski požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
10 Hrbljine-Kujača
Matrak
odjeli 43,47,48,62,63,195
Drž. 1911 ha
Priv. 3983 ha
Od 22.07.
do 02.09.2017
Mješoviti požar. Ljudska nepažnja. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.
11 Šator i
Staretina-Golija

više odjela
Državna 836 ha
Privatna 983 ha
Od 28.07.
do 12.08.2017
Mješoviti požar. Udar groma. Učesnici gašenja djelatnici Šumarije Glamoč.