Obavijest: Predaja dokumenata za pošumljavanje

 

 

Dokumenti za pošumljavanje se predaju na portirnici šumarije Glamoč u razdoblju od 04-10.04.2018. godine. Prijaviti se mogu svi radno sposobni i punoljetni građani sa područja Općine Glamoč. Potrebna dokumentacija: kopija osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu i broj žiro računa. Nakon isteka roka za predaju dokumenata za pošumljavanje objaviti ćemo spisak radnika na oglasnoj ploči šumarije Glamoč koji su zadovoljili uvjete. Početak radova je od 11.04.2018. god. ukoliko vremenske prilike dozvole (radnici će biti obaviješteni o točnom datumu početka radova).

 

Pošumljavanje se vrši u G.J. Bunarić, Odjeli 140 a, b i 141 (Obljaj). Planirana površina za pošumljavanje je 60 ha. Prijevoz nije organiziran.