U utorak 24.07.2018. godine održan je sastanak sa izvođačima radova u šumariji Glamoč, na temu "Informiranje izvođača radova o nastupajućoj FSC reviziji i druge aktualne teme vezane za proizvodnju".

Sastanku je prisustvovalo 7 članova. Prisutni su informirani o nastupajućoj reviziji FSC-a, problemima sa kojima se susrećemo na terenu i najprikladnijim načinima za njihovo rješavanje.

Zaključeno je da je u proteklom razdoblju postojala dobra suradnja između prisutnih, te se nadamo da će se tako i nastaviti, te dodatno poboljšati.