Obavještavaju se svi radno sposobni i punoljetni građani (18-70 god. starosti)  sa područja općine Glamoč da je u tijeku predaja dokumenata za pošumljavanje.

Dokumenti se predaju na portirnici Šumarije Glamoč od 26.03.- 29.03.2019.godine.

Potrebni dokumenti:

- kopija osobne iskaznice

- uvjerenje o prebivalištu

- broj žiro računa (svaki radnik mora imati vlastiti žiro račun)

Početak radova je od 03.04.2019.godine (radnici će biti obaviješteni o točnom datumu početka, zbog vremenskih prilika), pošumljavanje se vrši u GJ Šator, odjel 46, a planirana površina za pošumljavanje je 109,45 ha. Prijevoz nije organiziran od strane Šumarije Glamoč.

 

Nakon isteka roka za predaju dokumenata spisak osoba koje su zadovoljile uvjete biti će objavljen na oglasnoj ploči Šumarije Glamoč.