U prostorijama Šumarije Glamoč održan je, početkom travnja,sastanak na temu  „Aktivnosti na protupožarnoj zaštiti“. Sastanku su nazočili, pored uposlenika Šumarije i Direkcije Kupres, načelnik Općine Glamoč, zapovjednik PP Glamoč, predstavnici Županijske uprave civilne zaštite.

Pokrenuta je inicijativa za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Glamoču. Izradit će se plan protupožarne zaštite s procjenama ugroženosti na teritoriju općine Glamoč.

Osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Glamoč“ održana je 26. travnja. Na sjednici su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora, usvojen je i Statut društva koji je na postupanje upućen nadležnim tijelima vlasti.

Osoba za predstavljanje i zastupanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva je Nikola Srdić, diplomirani inženjer šumarstva, zaposlen u Šumariji Glamoč.