Novosti
Novosti iz poduzeća.
Održan inicijalni sastanak predstavnika Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb na čelu sa predsjednikom Uprave Krunoslavom Jakupčićem i predstavnika Hercegbosanskih šuma d.o.o. Kupres na čelu sa predsjednikom Uprave Mariom Mašićem.

U Tomislavgradu, na terenima Gradskog Stadiona Tomislavgrad u petak, 07.10.2022. godine, održana je 5. Šumarijada ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Provedena je recertifikacija u svrhu izdavanja novog FSCTM certifikata za naredno petogodišnje razdoblje.

Ovim putem želimo upoznati javnost sa cjelokupnom problematikom oko isporuke ogrjeva.

Obavještavamo poslovne partnere i sve interesne grupe da će se u razdoblju od 2. do 4. kolovoza 2022. godine izvršiti procjena i pregled svih poslovnih aktivnosti i dokumentacije koje se odnose na gospodarenje šumskim resursima.

Platforma „Tvoj CO2“ namijenjena je svim ekološki osviještenim građanima i kompanijama koje žele dati svoj doprinos očuvanju okoliša kroz sadnju drveća.

Dana 17.03.2022. god. Europska udruga poduzeća koja se brinu o šumama u državnom vlasništvu – EUSTAFOR je pokrenula kampanju #ResponsibleForestry.

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2022. godini, od 22. prosinca 2021. godine, pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH.

U cilju promocije šuma Bosne i Hercegovine, a prije svega nastojanja da se šume, zaštita šuma i šumarstvo u Bosni i Hercegovini učini vidljivijim održan je "VI. Međunarodni seminar integralne zaštite šuma".

Na Kupresu je u četvrtak, 7. listopada, otvorena dvodnevna konferencija „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH – Kupres 2021“.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 33
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana