Novosti
Novosti iz poduzeća.
Pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2021. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres da nam dostave svoje zahtjeve za drvnim sortimentima.

Djelatnici Direkcije ŠGD HBŠ d.o.o. Kupres ove godine održali su dvodnevnu akciju Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš.

ŠGD „ Hercegbosanske  šume „ Kupres  -Služba Lova i Ekologije u sklopu svjetskih i europskih kampanja,  organizira akciju čišćenja na području svojih  šumarija .

Vezano za objavu Ministarstva kako ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES ne poštuje realizaciju potpisanih ugovora ovim putem moramo izvijestiti javnost o stanju oko realizacije ugovora.

Redovan godišnji nadzor nad gospodarenjem šumskim resursima na razini ŠGD HBŠd.o.o. Kupres obavljen je u razdoblju od 13. do 15. srpnja 2020.godine. Nadzor su obavili predstavnici neovisne institucije za certificiranje SGS Slovakia.

U periodu od 13. do 15. srpnja 2020. godine neovisna institucija za certificiranje SGS Slovakia obavit će redovan godišnji nadzor nad gospodarenjem šumskim resursima na nivou ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Nažalost Konferencija, čije je održavanje planirano 02. i 03. travnja 2020. godine na Kupresu, se odgađa zbog situacije vezane za koronavirus.

Pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2020. godinu da nam dostave svoje zahtjeve.

Potpisan Ugovor o korištenju namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH između ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres i Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Obavještavaju se svi kupci koji žele nastaviti suradnju za poslovnu 2020. godinu da je mogu nastaviti jedino ukoliko su izvršili financijsku obavezu po Kupoprodajnom ugovoru za poslovnu 2019. godinu.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 31
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana