Glamoč
Vijesti Šumarije Glamoč
Zbog potrebe kontinuiranog toka procesa proizvodnje šumarija Glamoč je izvršila čišćenje snijega u G.J. Staretina-Golija.

Edukacija na temu "Analiza sporova sa privatnim posjedima" održana 09.02.2018. godine.

Edukacije "Klasiranje i krojenje drvnih sortimenata" i "Greške drveta četinara i lišćara" održane su u prostorijama šumarije Glamoč 07.02.2018. godine.


Glamočka Šumarija dugo je čekala novu zgradu. Podstanarski odnos sa bolnicom je trebao davno isteći.


Zaštita od požara je od velikog značaja, osobito za šumare. Iako je, proteklog ljeta, većina uposlenika sudjelovala u gašenju šumskih požara, zakonska je obaveza svih pravnih osoba provesti obuku zaposlenika o zaštiti od požara.


« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 11
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana