Kupres
Vijesti Šumarije Kupres
Obavještavamo nezaposleno, radno sposobno i punoljetno stanovništvo Kupresa zainteresirano za radove pošumljavanja da se prijave vrše u zgradi Šumarije Kupres.

U sklopu GEF Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom uspješno je završen Projekt Indirektne konverzije šume u odjelu 55. gospodarske jedinice „Kupres“ u Šumariji Kupres.

Tijekom mjeseca lipnja i srpnja 2018. godine djelatnici Šumarije Kupres krenuli su sa uređenjem park šume Đerzelez

Ako bi se kratko vratili u godinu iza nas i ocijenili da li je bila uspješna ili ne svakako bi se dalo zaključiti da je usprkos brojnim problemima i zastojima ona završila veoma uspješno za Šumariju Kupres.

U drugoj polovici listopada 2017. godine djelatnici Šumarije Kupres započeli su projekt obilježavanja prometnica i ostalih bitnih lokacija na području Općine Kupres.

Obavještavaju se sve prijavljene osobe da će radovi na pošumljavanju početi 02.listopada 2017 god.


Dana 19.08.2017. godine u jutarnjim satima, u lovištu „Raduša-Ljubuša“ kojim gospodari Šumarija Kupres u krivolovu je zatečeno 7 lica od čega 5 stranih državljana (Italija) i 2 državljanina BiH trajno nastanjena u općini Tomislavgrad

Dana 19.7.2017 god. u prostorijama Šumarije Kupres održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC principima sa predstavnicima Šumarije Kupres na temu „ FSC ponovna recertifikacija 2017 god.“

Na izlazu iz tunela „Kupreška vrata“ na magistralnom putu Kupres-Bugojno, nalazi se novo uređeno odmaralište sa kojega se pruža nezaboravan pogled na dolinu Koprivnice i planinu Demirovac.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 14
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana