Livno
Vijesti Šumarije Livno
Dana 17.4.2018. godine završeno je pošumljavanje planirano za 2017. godinu. Pošumljavanje je počelo krajem listopada 2017. godine, ali je prekinuto zbog loših vremenskih uvjeta.

Dana 14.03.2018. i 19.03.2018. godine održane su sljedeće edukacije preostale iz protekle godine

21 ožujaka se obilježava međunarodni dan šuma.

Plan je posaditi 50 miliona novih stabala kako bi se popunili najmanje šumoviti dijelovi Velike Britanije.

I ove godine djelatnici šumarije Livno su dali svoj doprinos u postavljanju božićne jelke.

16.11.2017.godine. održana je edukacija djelatnika šumarije Livno.

Podaci o proizvodnji drveta na globalnoj razini

Na temelju predmeta broj: 06-767/17 i inspekcijskog zapisnika broj: 018457 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bijelog bora po cijeni od 8 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 158 m3 – lokacija –Tribanj.

Zahvala

Požar koji smo primjetili na Dinari 22. srpnja 2017. godine koji se s područja Republike Hrvatske proširio na područje Hercegbosanske županije u noći s 24. na 25. srpanja, ni do danas nije u potpunosti ugašen.

« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 10
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana