Livno
Vijesti Šumarije Livno
I ove godine djelatnici šumarije Livno su dali svoj doprinos u postavljanju božićne jelke.

16.11.2017.godine. održana je edukacija djelatnika šumarije Livno.

Podaci o proizvodnji drveta na globalnoj razini

Na temelju predmeta broj: 06-767/17 i inspekcijskog zapisnika broj: 018457 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bijelog bora po cijeni od 8 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 158 m3 – lokacija –Tribanj.

Zahvala

Požar koji smo primjetili na Dinari 22. srpnja 2017. godine koji se s područja Republike Hrvatske proširio na područje Hercegbosanske županije u noći s 24. na 25. srpanja, ni do danas nije u potpunosti ugašen.

U srijedu, 2.8.2017. godine, u prostorijama šumarije Livno održane su edukacije na temu Imele i Razminiranja na području šumarije Livno

U Gospodarskoj jedinici Kamešnica, predio Potajnica nalazi se najvjerovatnije najveće stablo trešnje na području šumarije Livno a možda i šire.

Nedavni požar na Troglavu je izbrisao mali eko sustav koji je tamo egzistirao

Kronologija šumskog požara na G.J Troglav i području Vještić Gora Maglaj

« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 9
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana