Livno
Vijesti Šumarije Livno
Danas 20.07.2017.godine u Šumariji Livno je održan sastanak kordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC principima sa kordinatorom za Šumariju Livno.

Izvješće o šumskom požaru na lokalitetu Tribanj Tušnica.

Izvješće o šumskom požaru na lokalitetu Potočansko groblje.

Obavijest kupcima građanima

Što je iskrivilo drveća u ovoj šumi, nitko ne može sa sigurnošću reći. No ovo su neke od teorija.

U tijeku je raskresavanje kamionskog puta u G.J. Troglav.

Javni poziv

Ove godine tema međunarodnog dana biološke raznovrsnosti je bioraznovrsnost i održivi turizam.

Djelatnici Šumarije Livno su 9.5.2017.godine prisustovali predavanju i diskusiji na temu degradacije tla.

Arhitektonski studio koji predvodi Stefano Boeri je osmislio koncept vertikalne šume u svrhu kombiniranja stambene gradnje velike gustoče i pošumljavanja urbanih sredina.

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 9
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana