Livno
Vijesti Šumarije Livno
Objavljuje se redovan godišnji plan edukacija radnika šumarije Livno.

Djelatnici livanjske šumarije sudjelovali u najvećoj volonterskoj akciji - OČISTIMO ZEMLJU ZA JEDAN DAN.

Djelatnici Šumarije Livno izgradili su elaborat s ciljem izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti na ŠGP-u livanjskom.Solišta su objekti u kojima se izlaže sol za divljač koja je potrebna za razvoj tijela, mišića i rogova.

Pronađene zamke su jedan od pokazatelja da je krivolov zastupljen na razne načine u lovištu. Postavljene zamke su trebale poslužiti nezakonitu ulovu i nanošenju štete na divljači korisniku lovišta. Pronađene zamke su uklonjene iz lovišta.

Da bi se olakšali uvjeti života srnećoj divljači postavljena su hranilišta na lovištu Troglav.

Jedan dan listopadu za vrijeme obilaska terena vidio sam tetrijeba gluhana.

« 5 6 7 89 »
Stranica: 8 od 9
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana