Livno
Vijesti Šumarije Livno
Pozivamo zainteresirane radno sposobne i nezaposlene stanovnike grada Livna da se prijave za pošumljavanje.

Redovitim monitoringom šuma visoke zaštitne vrijednosti na predjelu „Potajnica“ primjećena su posječena stabla bukve, javora i božikovine.

U prostorijama Šumarije Livno jučer je, 29.06.2020. godine,  za djelatnike Šumarije održana stručna edukacija i predavanje na temu“Ljekovito bilje na području Šumarije Livno“.

Šumarija Livno s ciljem otvaranja određenih prostora u općini Livno poduzela je građevinske radove izgradnje i sanacije na lokalitetima koji su od interesa za šumarstvo ali i za lokalnu zajednicu.

Zbog intenzivne potražnje za ogrjevnim drvetom i različite platežne moći za istim šumarija Livno za potrebe lokalnog stanovništva (fizička lica) vrši prodaju ogrjevnog drveta na panju.

Ovim putem obavještavamo sve kupce zainteresirane za nabavku ogrjeva da se za isti mogu prijaviti od 01.04.2019. godine. u prostorijama šumarije Livno.

Izvješće o odstrelu vuka u Lovištu Troglav

Šumarija Livno će vršiti jesensko pošumljavanje u gospodarskoj jedinici Tribanj-Tušnica, te za potrebe tih radova planira angažirati do 70 privremenih radnika.

Dana 04.09.2018.godine u sali za sastanke šumarije Livno održan je sastanak sa dijelom stočara i pčelara koji obitavaju na ovim prostorima.

Dana 17.4.2018. godine završeno je pošumljavanje planirano za 2017. godinu. Pošumljavanje je počelo krajem listopada 2017. godine, ali je prekinuto zbog loših vremenskih uvjeta.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 9
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana