Livno
Vijesti Šumarije Livno
Zbog intenzivne potražnje za ogrjevnim drvetom i različite platežne moći za istim šumarija Livno za potrebe lokalnog stanovništva (fizička lica) vrši prodaju ogrjevnog drveta na panju.

Ovim putem obavještavamo sve kupce zainteresirane za nabavku ogrjeva da se za isti mogu prijaviti od 01.04.2019. godine. u prostorijama šumarije Livno.

Izvješće o odstrelu vuka u Lovištu Troglav

Šumarija Livno će vršiti jesensko pošumljavanje u gospodarskoj jedinici Tribanj-Tušnica, te za potrebe tih radova planira angažirati do 70 privremenih radnika.

Dana 04.09.2018.godine u sali za sastanke šumarije Livno održan je sastanak sa dijelom stočara i pčelara koji obitavaju na ovim prostorima.

Dana 17.4.2018. godine završeno je pošumljavanje planirano za 2017. godinu. Pošumljavanje je počelo krajem listopada 2017. godine, ali je prekinuto zbog loših vremenskih uvjeta.

Dana 14.03.2018. i 19.03.2018. godine održane su sljedeće edukacije preostale iz protekle godine

21 ožujaka se obilježava međunarodni dan šuma.

Plan je posaditi 50 miliona novih stabala kako bi se popunili najmanje šumoviti dijelovi Velike Britanije.

I ove godine djelatnici šumarije Livno su dali svoj doprinos u postavljanju božićne jelke.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 9
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana