Livno
Vijesti Šumarije Livno
Uspješno je revitalizirano prirodno izvorište pitke vode Ublić, uređene dvije lokve izgrađena šetnica, pješačka staza i postavljene info table.

Šumarija Livno vrši prijem sezonskih radnika za rad na pošumljavanju i to na lokalitetu Jelovača G.J. Tribanj Tušnica odjel 156.

Pošumljavanje u šumariji Livno završeno je prošlog tjedna.

Pozivamo zainteresirane radno sposobne i nezaposlene stanovnike grada Livna da se prijave za pošumljavanje.

Redovitim monitoringom šuma visoke zaštitne vrijednosti na predjelu „Potajnica“ primjećena su posječena stabla bukve, javora i božikovine.

U prostorijama Šumarije Livno jučer je, 29.06.2020. godine,  za djelatnike Šumarije održana stručna edukacija i predavanje na temu“Ljekovito bilje na području Šumarije Livno“.

Šumarija Livno s ciljem otvaranja određenih prostora u općini Livno poduzela je građevinske radove izgradnje i sanacije na lokalitetima koji su od interesa za šumarstvo ali i za lokalnu zajednicu.

Zbog intenzivne potražnje za ogrjevnim drvetom i različite platežne moći za istim šumarija Livno za potrebe lokalnog stanovništva (fizička lica) vrši prodaju ogrjevnog drveta na panju.

Ovim putem obavještavamo sve kupce zainteresirane za nabavku ogrjeva da se za isti mogu prijaviti od 01.04.2019. godine. u prostorijama šumarije Livno.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 10
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana