Tomislavgrad
Vijesti Šumarije Tomislavgrad
Dana 6.11.2020.godine je uspješno završeno pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad.

Pozivamo zainteresirane radno sposobne i nezaposlene stanovnike općine Tomislavgrada da se prijave za pošumljavanje.

Ovaj projekt su, uz ˝ŠGD Hercegbosanske Šume˝, sufinancirali ˝Fond okoliša FBiH˝ sa 28 500,00 KM i ˝Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ˝

U cilju uspješne pripreme za redovan godišnji nadzor poslovanja po FSC principima od strane SGS QUALlFOR-a, održan je radni sastanak 07.07.2020.godine s predstavnicima interesnih skupina u zgradi šumarije Tomislavgrad.

Djelatnici šumarije Tomislavgrad su u utorak 30.06.2020.godine započeli akciju čišćenja smeća i krupnog otpada na područjima kojima gospodari ova šumarija.

Šumarija Tomislavgrad će vršiti jesensko pošumljavanje u odjelu 80 u gospodarskoj jedinici Ljubuša, koji se nalazi na lokalitetu ˝Trolokve˝. P

U prostorijama šumarije Tomislavgrad u petak je, 12. srpnja, održan sastanak na temu Zaštite od požara u 2019. godini na području općine Tomislavgrad.

Šumarija Tomislavgrad u četvrtak je, 11.04.2019.godine u šumarskoj kući u Grlima održala edukaciju za djelatnike-primače.

Šumarija Tomislavgrad će vršiti jesensko pošumljavanje i popunjavanje na lokacijama iznad naselja: Lipa, Baljci i Stipanići.

Ovih dana djelatnici Šumarije Tomislavgrad izvršili su čišćenje smeća u Gospodarskoj jedinici Vran planina. Akcija je trajala pet dana i sakupljeno je preko 600. vreća smeća ne računajući krupni otpad ( auto gume, gotove vreće itd.).

12 3 4 »
Stranica: 1 od 18
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana