Tomislavgrad
Vijesti Šumarije Tomislavgrad
U razdoblju od 5. do 20. svibnja 2022. godine izvršeno je proljetno pošumljavanje u Gospodarskoj jedinici Malovan – Želivodić u odjelu 123 a te na lokalitetu Čardačica. Pošumljavanje su izvršili djelatnici u suradnji sa Srednjom školom Kupres.

U prostorijama Šumarije Tomislavgrad u srijedu je, 25. svibnja, održan radni sastanak sa interesnim skupinama na temu Zaštite od požara u 2022. godini na području općine Tomislavgrad.

Površina novo pošumljenog područja je 30 ha, a površina gdje se popunjavalo prethodno pošumljeno područje je 200-tinjak ha.

Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane stanovnike Općine da se prijave za rad na pošumljavanju i to na lokalitetima Orlovka i Trolokve, u gospodarskoj jedinica Ljubuša.

Speleološko društvo “Mijatovi dvori” iz Tomislavgrada organiziralo je 12. Međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju “Ponor Kovači – Izvor Ričine 2021”.

Dvodnevna radionica za terenske djelatnike Šumarije Tomislavgrad održana je u utorak i srijedu 22. i 23. lipnja 2021. godine u šumarskoj kući u Grlima.

Djelatnici šumarije Tomislavgrad su u ponedjeljak 10.05.2021. godine započeli akciju čišćenja smeća i krupnog otpada na područjima kojima gospodari ova šumarija.

U sklopu projekta "Bear in Mind" radi telemetrijskog praćenja putem satelita uhvaćena je i GPS odašiljačem obilježena jedinka mrkog medvjeda (Ursus arctos).

Spašen srndać zapleten u zamku lovokradica u lovištu Vran.

Dana 31.3.2021.godine uspješno je završeno pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad. U pitanju nije bilo klasično pošumljavanje, nego obogaćivanje borove kulture sa divljom trešnjom (Prunus avium).

12 3 4 »
Stranica: 1 od 19
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana