Tomislavgrad
Vijesti Šumarije Tomislavgrad
Šumarija Tomislavgrad poziva ssve zainteresirane, radno sposobne stanovnike Općine Tomislavgrad da se prijave za proljetno pošumljavanje.

Djelatnici tomislavgradske Šumarije obilježili su Dan planeta Zemlje akcijama čišćenja okoliša na dvije lokacije: na reviru "Tušnica-Kologaj" i na reviru "Vran".

Prilika je to da osvijestimo važnost i vrijednost šuma koje predstavljaju prirodni, obnovljiv izvor energije te su izvor čistog zraka, vode i hrane.

U razdoblju od 5. do 20. svibnja 2022. godine izvršeno je proljetno pošumljavanje u Gospodarskoj jedinici Malovan – Želivodić u odjelu 123 a te na lokalitetu Čardačica. Pošumljavanje su izvršili djelatnici u suradnji sa Srednjom školom Kupres.

U prostorijama Šumarije Tomislavgrad u srijedu je, 25. svibnja, održan radni sastanak sa interesnim skupinama na temu Zaštite od požara u 2022. godini na području općine Tomislavgrad.

Površina novo pošumljenog područja je 30 ha, a površina gdje se popunjavalo prethodno pošumljeno područje je 200-tinjak ha.

Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane stanovnike Općine da se prijave za rad na pošumljavanju i to na lokalitetima Orlovka i Trolokve, u gospodarskoj jedinica Ljubuša.

Speleološko društvo “Mijatovi dvori” iz Tomislavgrada organiziralo je 12. Međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju “Ponor Kovači – Izvor Ričine 2021”.

Dvodnevna radionica za terenske djelatnike Šumarije Tomislavgrad održana je u utorak i srijedu 22. i 23. lipnja 2021. godine u šumarskoj kući u Grlima.

Djelatnici šumarije Tomislavgrad su u ponedjeljak 10.05.2021. godine započeli akciju čišćenja smeća i krupnog otpada na područjima kojima gospodari ova šumarija.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana