Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Predmet prodaje je: deklasirano celulozno drvo J/S i deklasirani ogrjev bukva. Mjesta prodaje su šumarije Drvar, Glamoč, Livno i Bos. Grahovo.

Licitacija će biti 13. studenog 2014. godine (petak). Predmet licitacije je deklasirano celulozno drvo, deklasirani ogrjev. Mjesta prodaje su šumarije Drvar, Kupres, Tomislavgrad.

Licitacija će biti 30. listopada 2014. godine (petak). Predmet licitacije je deklasirano celulozno drvo, deklasirani ogrjev, deklasirani ogrjev (biomasa-pobir). Mjesta prodaje su šumarije Drvar i Livno.

Neposredna pogodba će se održati 22.10.2014. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati. Predmet natječaja su motorna vozila i osnovna sredstva.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, najkasnije do: 28.10.2014. godine do 10,30 sati s naznakom Lot-a. Ponude se otvaraju u prostorijama ugovornog tijela 28.10.2014. godine

Licitacija će biti 3. listopada 2014. godine (petak). Predmet licitacije je deklasirano celulozno drvo J/S i deklasirani ogrjev. Mjesto prodaje je šumarije Bos. Grahovo

Javno nadmetanje će se održati 02.10.2014. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati. Predmet licitacije su motorna vozila i osnovna sredstva. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a

U tu svrhu se objavljuje ovaj oglas i poziva sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe da podatke o namjeravanoj prodaji dostave u zatvorenim omotnicama na adresu ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, u roku od 20 dana.

Licitacija će biti 18. rujna 2014. godine (četvrtak). Predmet licitacije su deklasirani trupci i deklasirani ogrjev bukve. Mjesta prodaje su šumarije: Glamoč, B. Grahovo, Kupres.

Javno nadmetanje će se održati 24.09.2014. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati. Predmet licitacije su motorna vozila i osnovna sredstva. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a za

« 8 9 10 1112 13 14 »
Stranica: 11 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana