Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 07.lipnja 2023. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 05.travnja, 2023. godine (srijeda).

Javno nadmetanje će se održati 17.02.2023. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 33
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana