Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 6. kolovoza 2019. godine (utorak).

Licitacija će se održati 22.srpnja. 2019. godine ( ponedjeljak).

Javno nadmetanje će se održati 12.07.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Javno nadmetanje će se održati 26.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 31. svibnja 2019. godine (petak).

Javno nadmetanje će se održati 06.06.2019. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 30.siječnja 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 29. siječnja 2019. godine (utorak)

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijske jedinice: R.J. Rasadnik Pržine sa sjedištem u Bosanskom Grahovu.

« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana